Advies op maat - leesbevordering, schoolbibliotheek, mediawijsheid
Categorie voor leerkrachten en (gast)ouders
Groep Groep 1-2, Groep 3-4, Groep 5-6, Groep 7-8, Leerkrachten
Tags leesbevordering mediawijsheid
Prijzen
  • in overleg in overleg
Terug

Advies op maat - leesbevordering, schoolbibliotheek, mediawijsheid

Advies rondom leesbevorderingsvragen
Onderwerpen waar wij u verder mee kunnen helpen kunnen betrekking hebben op specifieke vragen op het gebied van lezen en leesbevordering. Daarnaast ook leesbevorderingsontwikkelingen op het terrein van VVE, brede scholen en/of kindcentra.

Advies schoolbibliotheek
Wij kunnen u advies geven over uw bibliotheek. Wat staat er op dit moment in uw school en zijn deze materialen nog bruikbaar? Wat zou een school op dit moment minimaal in huis moeten hebben om te kunnen spreken van een bruikbare, up-to-date bibliotheek? Hoe regel ik dat met de inrichting en het uitlenen van de boeken aan de leerlingen?

Mediawijsheid voor leerkrachten
Onze mediacoaches kunnen uw school bijstaan met het ontwerpen van pestprotocollen, organiseren van themaweken, inzetten van mediawijsheid in de lessen, nuttig gebruik van uw digibord, etc.

Speciaal: Boekenlunch
Tijdens de lunchpauze bijgepraat worden over de nieuwste boeken voor uw leerlingen? Dat kan! Alle onderwerpen zijn mogelijk. Denk hierbij aan bovenbouw, kleuters, informatieve boeken, bekroonde boeken, populaire boeken. In overleg met de consulent educatie bepaalt u zelf waar het accent op ligt. Maximaal 30 tot 45 minuten.

Dag Datum Tijd
- in overleg
1 aug. 2019 - 1 aug. 2020
in overleg in overleg Reserveren