Monitor Basisschool- meet het leesgedrag, de leesmotivatie en vergelijk
Categorie voor leerkrachten en (gast)ouders
Groep Groep 3-4, Groep 5-6, Groep 7-8, Leerkrachten
Tags digitale vragenlijst
Prijzen
  • in overleg in overleg
Terug

Monitor Basisschool- meet het leesgedrag, de leesmotivatie en vergelijk

In de monitor worden gegevens verzameld over :
• Het leen- en leesgedrag van leerlingen
• De leesmotivatie van leerlingen
• Het leesbevorderende gedrag van leerkrachten
De informatie wordt verzameld met digitale vragenlijsten voor leerlingen (vanaf groep 5) en leerkrachten (groep 1 t/m 8).

In de rapportage per school ziet u:
• Hoeveel de leerlingen in groep 5 t/m 8 lenen en lezen
• Hoe het staat met de leesmotivatie van deze leerlingen
• Wat de leerkrachten in groep 1 t/m 8 doen om het lezen te bevorderen.
Deze rapportage geeft u input voor het schoolleesplan

De monitor wordt afgenomen in de periode december-januari.
De onkosten zijn afhankelijk van uw relatie met Theek 5.

Helaas zijn er geen datums meer beschikbaar.