Whatshappy
Categorie Pluspakket
Groep Groep 7, Groep 8
Tags Digitale geletterdheid
Prijzen
  • Per groep € 75,00
Terug

Whatshappy

WhatsApp is een app die veel gebruikt wordt door leerlingen. Via de smartphone worden hiermee massaal gratis berichten, filmpjes en foto’s verstuurd. Leerlingen weten niet altijd hoe ze zich in de digitale wereld goed moeten gedragen tegenover elkaar en soms komt (helaas) pestgedrag ook om de hoek kijken. Doel van de les is het maken van goede afspraken met de leerlingen over het gebruik van WhatsApp. De leerlingen gaan in groepjes discussiëren over wat je wel en niet moet doen met WhatsApp (Nettiquette). Ze bepalen samen de belangrijkste onderdelen. Klassikaal wordt dan een poster gemaakt met afspraken die in de klas opgehangen wordt. Digibord of beamer/scherm/computer nodig met internetverbinding nodig.


Eén dagdeel van 1 uur.

Dag Datum Tijd
- in overleg
4 jan. 2021 - 1 aug. 2021
in overleg in overleg
- in overleg
1 aug. 2021 - 31 dec. 2021
in overleg in overleg
- in overleg
1 jan. 2022 - 31 jul. 2022
in overleg in overleg